Política de reembolso

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Pode exercer o seu dereito a retirar o seu pedido, sen necesidade de xustificación, nun prazo de 14 días naturais desde o día do contrato polo que adquírense os produtos.
Para exercer o dereito de desistimento, deberá avisar a SIETE CUARENTA NATURAL, SL, no enderezo Praza Azcárraga 5 baixo, 15001, A Coruña, ou enviar un correo electrónico ao enderezo info@refixyourself.com , a súa decisión de retirarse do seu pedido mediante unha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo ou correo electrónico).
Para cumprir o período de desistimento, é suficiente con que a comunicación relativa ao exercicio deste dereito por vostede sexa enviada antes de que expire o período correspondente.

Unha vez exercido o dereito de desistimento, reembolsaremos todo pagamentos recibidos nun prazo máximo de 14 días naturais desde a data en que nos informou da súa decisión de desistir deste contrato. O reembolso realizarase utilizando o mesmo medio de pago que utilizou vostede para a transacción inicial. Non suporá ningún gasto como consecuencia do reembolso. Non obstante o anterior, podemos reter o reembolso ata que recibamos os bens ou ata que presente a proba da súa devolución, dependendo da condición que se cumpra primeiro.
Debe facerse cargo do custo directo da devolución da mercadoría, que debe estar en perfecto estado e non ter sido manipulada nin consumida.

Este dereito só se aplica aos consumidores, é dicir, a aqueles persoas que actúan cun propósito distinto dunha actividade comercial, empresarial ou profesional.